10-Voorbereiding isoleren

 

Voordat er geïsoleerd kan worden, eerst al het staal in de menie.

208  213

214  212

De bedoeling was om alles in 1 kleur, oranje, menie te doen.

Zoals je ziet zijn er verschillende kleuren oranje

Toen de bilgen in de witte bilgeverf gezet.

Ook op de randen van de bilgen in de slaap- en badkamer komen blokjes en latten

443  445

Op het staal komen blokjes, zodat er later makkelijker getimmerd kan worden

Hoe gaan we het hout op het staal bevestigen.

Na onderzoek blijkt sigakur 33 het beste te werken.

Sigakur 33 is een twee componentenlijm.

Hout op blank staal.

O nee hè. net alles in de menie en nu moet er menie af.

Gelukkig heeft Jurgen tekeningen gemaakt hoe Kyra ingetimmerd moet worden. Kwestie van kijken  waar blokjes gelijnd moeten worden.

Op de desbetreffende plekken de schuurmachine er op.

We schuurden de menie er af met een flexschijf, erg snel en heeel veel stof

Goed voorbereid togen we aan het flexen

502 473

475

En dan heel veel blokjes zagen

529  530 531

Hier een klein deel van de gezaagde blokjes

515

Na het zagen worden de blokjes op wanden en plafonds geplakt.

Eerste de vloer in de, toekomstige, badkamer maken

449 450

De blokjes en latje liggen er, dan de ondervloer.

Door de ondervloer te maken, minder kans op ongelukken en kunnen we makkelijker bij de wanden en de plafonds

457

458 459

En dan blokjes lijmen, heel veel blokjes

522  525

468   487

481 485

Alle blokjes gelijmd. Nu in de menie zetten.

491 500 501

En dan de vloer in de, toekomstige, werkkamer

511

510 509

508

De achterwand in de, toekomstige, slaapkamer

534   539

Alle voorbereidingen voor het isoleren zijn getroffen.

Op naar het isoleren